Моя статия по темата контрол върху концентрациите между предприятия от страна на ЕС. Статията е от 2007 г., след което в България беше приет нов Закон за защита на конкуренцията – в него уредбата на концентрациите на стопанска дейност беше променена. Независимо от това, статията е основана на Регламент на Съвета №139, който е приложим както през 2007 г., така и понастоящем.07.02-Mergers-Koparanov

Advertisements