Аз ви кръстих с вода

„… аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светии. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюбен, в Когото е Моето благоволение“ (Марк, 1.8-1.11)

 

Advertisements