Септември 1923

Защото Иван Милев не е просто „петолевка“:

Advertisements