Свобода или сигурност? … НИТО ЕДНОТО!!!

„Борисовата“  – мисля, че няма нужда да казвам какво имам предвид. Само ще направя като увод един кратък коментар във връзка с „борисовата“ – тя е едно безспорно доказателство колко импотентни са органите на МВР, когато трябва да се осигури сигурността на хората. И колко мълчаливи – това, като се има предвид, че мълчанието определено не е най-силната страна на г-н Министъра…

Въпросът е обаче на каква цена е тази импотентност?… И какво жертваме, за да получим тази несигурност? Тези дни полицията била хванала публична личност с марихуана – при „рутинна проверка“. Та, за тази рутинна проверка ми е мисълта. И няколко питания за „рутинната проверка“ към г-н Министъра (според когото Съдът е корумпиран, а адвокатите се издържат от престъпна дейност):

– кога, при какви хипотези и при спазване на какви изисквания се извършва „рутинна проверка“?

– какви са правомощията на органите на МВР при извършването на „рутинни проверки“?

Подозирам, че г-н Министърът не знае отговорите. Затова, ето малко цитати от закона за МВР (същият е качен и на сайта на МВР и г-н министъра и неговите служители биха могли да го попрочетат – ако имат желание … или ако е официална политика законът да бъде спазван /а има ли вариант да не е??/):

Чл. 61. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване
самоличността на лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на
обществения ред;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при
образувано административнонаказателно производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и
пребиваване в страната;
4. на контролен пункт, организиран от полицията;
5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред,
предвидени в закон.
(2) Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за
самоличност на лицето, сведения на граждани с установена самоличност, които познават
лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни.

Чл. 68. (1) Полицейските органи извършват обиск на лице:
1. задържано при условията на чл. 63, ал. 1;
2. за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване
предмети;
3. заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на
обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани
с престъплението или нарушението;
4. (нова – ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) за което има сигнал в ШИС за
извършване на специфичен контрол.
(2) Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола наобискирания.
Чл. 69. (1) Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите по чл. 61, ал. 1, т. 1, 2 и 4, чл. 62, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1, т. 3, 4, 6 и
7;
2. когато са налице достатъчно данни, че се укриват веществени доказателства за
извършено престъпление;
3. в други случаи, определени със закон.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Проверка на превозно
средство и на вещите, превозвани в него, може да бъде извършена, когато:
1. има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.

Та, с тази подсказка г-н Министърът би могло и да може да се справи с горните въпроси. 

А, ако не може?! Ако не може, ми се струва редно да се замисли дали е коректно да получава заплата като висш ръководител на силово министерство…

И няколко коментара – като слушаме, това, което излиза като ПР от МВР, май по-голям проблем е цигарата марихуана на Явор Бехаров, от жестокото убийство на младо момиче. Май личната неприкосновеност не само не е приоритет на МВР, но напротив, тя излиза, че е вредна – и както трябва да бъде нарушавана от МВР, така май, според „родната полиция“, трябва да се толерира нейното погазване и от страна на граждани.

Темата е свързана и с репликата „ние ги хващаме, те ги пускат“ – могат ли да кажат авторите на тая реплика (г-н Министърът и не само) как смятат, че един некорумпиран съд ще приеме и ще се позове на резултатите на „рутинна проверка“?? Или може би идеята е държавата да се изръси с луди пари по дела в Страсбург… А това предстои всеки момент…

Нека за пореден (няма да се уморя) път да повторя казаното от Б. Франклин – „Който е готов да жертва основни свободи за малка преходна сигурност, не заслужава нито свобода, нито сигурност“ – факт е – В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИТО СВОБОДА, НИТО СИГУРНОСТ 

Advertisements

Виновен до доказване на противното…

Е, няма такава държава…

Прокурор нарича този, когото полицията задържа, „абсолютен престъпник“…

Полицаи влизат „просто малко по-рязко“ през вратата на невинни хора … и леко счупват главата на момиче

Полицаи се снимат за спомен със GSM след проведен арест…

и още много-много примери все в този дух. Човек ще си каже „случва се“. Е, да, ама не… Последните дни господин министърът отново се прояви. В свой стил. Няма да коментирам „даренията“. Те могат да попаднат спокойно в графата „без коментар“.

Първо МВР награди същия този скандален прокурор (между другото, дисциплинарно наказан) и то не за какво да е, а „за укрепване на правовата държава“. Разбира се, не престават коментарите на г-н Министъра по отношение на независимия български съд. Но да изплющиш в публичното пространство “Престъпниците се чувстват защитени от адвокатите, които всъщност получават хонорарите си от извършена престъпна дейност” на мен вече ми идва малко too much.

И бих искал да попитам няколко въпроса:

– знае ли г-н Министърът какво пише в чл. 30, ал. 4 от Конституцията на Република България?

– цялото МВР не е ли всъщност създадено, защото съществува престъпна дейност? В този смисъл не идва ли заплатата на г-н Министъра заради това, че съществува престъпна дейност? (питам само за заплатата, за останалите доходи също няма да коментирам)

– смята ли г-н Министърът, че адвокатската защита трябва да бъде отнета като право на „престъпниците“ (и нека дефинира „престъпници“, защото все си мислех, че го има и чл. 31, ал. 3 от същата тази Конституция)?

– знае ли г-н Министърът, че съществува Конституция на Република България?

– смята ли г-н Министъра да не ползва адвокатска защита, когато/ако му дойде времето?