За да запазим детското в себе си! Защото всичко друго е „шепа прах“ …