Born to be kings … we’re the Princes of the Universe

На такова място Човек неволно се чувства като „Господар на света“

Advertisements