Боговете сигурно са полудели … Аз със сигурност :))